skip to main content

GE honlap használatának feltételei

Jogi nyilatkozat

A honlap használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket.

A honlapot a General Electric Company (GE) működteti, és kizárólag információs célokra használható. A honlap használatával vagy a honlapról történő dokumentumok letöltésével Ön elfogadja az ezen nyilatkozatban szereplő feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket, akkor ne használja a honlapot, és ne töltsön le onnan anyagokat.

Korlátozott licenc

A jelen megállapodásban szereplő feltételek alapján a GE nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosít Önnek ezen honlap, illetve az azon szereplő dokumentumok eléréséhez, felhasználásához és megjelenítéséhez. Ön elfogadja, hogy semmilyen módon nem akadályozza, illetve nem próbálja megakadályozni a honlap működését.

A GE feljogosítja Önt, hogy az ezen internetes címen („Honlapon”) található információkat („Dokumentumokat”) kizárólag személyes, és nem kereskedelmi célra használja fel. Ezen jogosultság keretében a Dokumentumok és azok másolatainak tulajdonjoga nem ruházódik át, illetve azokra a következő korlátozások vonatkoznak: 1) Ön megtart a Dokumentumokban és azok összes letöltött másolatában szereplő minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi információt; 2) Önnek nem áll jogában a Dokumentumokat módosítani, reprodukálni, nyilvánosan megjeleníteni, előadni, terjeszteni vagy egyéb célokra nyilvános vagy kereskedelmi formában felhasználni; 3) Önnek nem áll jogában a Dokumentumokat bármilyen harmadik félre átruházni, kivéve, ha tájékoztatja a feleket a jelen feltételekben szereplő kötelezettségekre, illetve, ha a felek azokat el is fogadják. Ön elfogadja a Honlapon időközönként megjelenő további esetleges korlátozásokat is. Jelen Honlap és az azon lévő Dokumentumok szerzői jogi védelem és nemzetközi egyezmények védelme alatt állnak. Ön elfogadja az ezen Honlap használatára és a Dokumentumok jogosulatlan másolására vonatkozó nemzetközi szerzői jogi törvényeket. A GE nem ad Önnek semmilyen közvetlen vagy közvetett jogosultságot bármely szabadalom, védjegy, szerzői jogi elem vagy üzleti titoknak minősülő információ felhasználására, kivéve, az itt kifejezetten feltüntetetteket.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A DOKUMENTUMOK PONTATLANSÁGOKAT ÉS GÉPELÉSI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. A GE NEM GARANTÁLJA A DOKUMENTUMOK PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, ILLETVE A HONLAPON MEGJELENT VAGY KÖZZÉTETT JAVASLATOK, VÉLEMÉNYEK, ÁLLÍTÁSOK VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓK MEGBÍZHATÓSÁGÁT. ÖN ELISMERI, HOGY KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA BÍZIK MEG AZ ILYEN VÉLEMÉNYEKBEN, JAVASLATOKBAN, ÁLLÍTÁSOKBAN, FELJEGYZÉSEKBEN VAGY INFORMÁCIÓKBAN. A GE FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT KIJAVÍTSA A HONLAP BÁRMELY RÉSZÉN MEGJELENŐ HIBÁKAT VAGY HIÁNYOSSÁGOKAT. A GE BÁRMIKOR ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTHATJA A HONLAPON MEGJELENŐ, A DOKUMENTUMOKRA ÉS A TERMÉKEKRE, A PROGRAMOKRA, A SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY ÁRAKRA (HA VAN) VONATKOZÓ TARTALMAKAT.

A GE A JELEN HONLAPOT, ILLETVE AZ AZON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓKAT, DOKUMENTUMOKAT ÉS SZOFTVEREKET JELEN FORMÁJUKBAN TESZI KÖZZÉ BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN, DE AZOKRA NEM KORLÁTOZVA: FORGALMAZHATÓSÁG, JOGBITORLÁS-MENTESSÉG VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A FELTÉTELEZETT GARANCIA KIZÁRÁSÁT, EZÉRT ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

Harmadik fél weboldalai

Az Ön kényelem érdekében a GE közzétehet jelen Honlapon harmadik fél által működtetett oldalakra mutató hivatkozásokat. Ha ezeket használja, Ön elhagyja a jelenlegi Honlapot. Ha úgy dönt, hogy ellátogat a hivatkozott oldalak valamelyikére, akkor ezt a saját kockázatára teszi, és az Ön felelőssége, hogy megtegyen minden szükséges védekező lépést a vírusok vagy egyéb káros elemek ellen. A GE semmilyen garanciát nem vállal a hivatkozott weboldalakat, az azokon megjelenő információkat, az ott található termékek vagy szolgáltatások leírását illetően, és nem is támogatja azokat. A hivatkozások nem utalnak arra, hogy a GE vagy jelen Honlap támogatná a hivatkozott oldalakat, vagy bármilyen partneri viszonyban állna azokkal, valamint nem utal arra, hogy a GE jogosult a hivatkozott weboldalakon szereplő bármely védjegy, kereskedelmi név, logó vagy szerzői jogi szimbólum használatára, továbbá nem utal arra, hogy a hivatkozott oldal jogosult a GE, partnere vagy leányvállalata bármely védjegyének, kereskedelmi nevének, logójának vagy szerzői jogi szimbólumának használatára.

Külső hivatkozások a Honlapra

A Honlapra mutató bármilyen hivatkozást a GE-nek írásban jóvá kell hagynia, kivéve, ha a vállalat a hivatkozások használatához az alábbiak betartása mellett hozzájárul: (i) a hivatkozás szöveges alapú, és csak a „General Electric Co.” nevet tartalmazza; (ii) a hivatkozás csak a www.ge.com címre mutat, és nem aloldalakra; (iii) a hivatkozás megnyitásakor a a honlap teljes képernyőn, maximálisan működőképes és navigálható böngészőablakban, és nem külön keretben (frame) jelenik meg; (iv) a hivatkozás megjelenése, elhelyezkedése vagy egyéb jellemzői soha nem kelthetik azt a benyomást, hogy egy adott személy, tevékenység vagy termék a GE-hez kapcsolódik, vagy a GE támogatja azokat, továbbá a hivatkozás nem sértheti vagy gyengítheti a GE vagy társvállalatai nevéhez és védjegyeihez kapcsolódó jó hírnevet. A GE fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, bármikor visszavonja a hivatkozások használatát engedélyező fenti hozzájárulást.

Az Ön által megadott adatok

Az Ön által a jelen Honlapon a GE-nek megadott összes személyes adatot a Honlap saját adatvédelmi szabályzata védi. A GE nem várja el Öntől, ezért Ön ne is küldjön semmilyen bizalmas vagy jogvédett információt a GE számára jelen Honlapon keresztül. Ön elfogadja, hogy az Ön vagy az Ön nevében cselekvő személyek által a GE részére elküldött adatok és dokumentumok nem tekinthetők bizalmas vagy jogvédett információknak. Ilyen információk vagy dokumentumok közlésével Ön korlátlan, visszavonhatatlan, nemzetközi és jogdíjmentes licencet biztosít a GE számára ezen információk vagy dokumentumok használatára, reprodukálására, megjelenítésére, nyilvános előadására, küldésére és terjesztésére, valamint elfogadja azt, hogy a GE szabadon felhasználhatja az Ön vagy az Ön nevében cselekvő személyek által a GE számára elküldött ötleteket, koncepciókat vagy know-how-t. Elfogadja, hogy a GE nem várja el Öntől, és Ön garantálja, hogy nem küld a GE számára olyan információkat vagy dokumentumokat, amelyek rágalmazóak, obszcének, provokálóak, bármilyen módon törvénytelenek, vagy mások jogvédett tulajdonát tartalmazzák.

Károk korlátozása

A GE VAGY ÉRINTETT LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A HONLAP VAGY EGYÉB HIVATKOZOTT WEBOLDAL TARTALMÁNAK, DOKUMENTUMAINAK, SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLET MEGHIÚSULÁSÁBÓL, INFORMÁCIÓK VAGY PROGRAMOK ELVESZTÉSÉBŐL, VAGY AZ ÖN ADATTÁROLÓ RENDSZERÉT ÉRINTŐ EGYÉB ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT), MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A GE VÁLLALATOT KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATTÁK E KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Változások

A GE fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint részben vagy egészben bármikor módosítsa, bővítse vagy eltávolítsa jelen Megállapodás bármely részét. Jelen Megállapodás módosításai akkor lépnek hatályba, amikor az erről szóló értesítés megjelenik. Ha a jelen Megállapodás módosítása után továbbra is használja jelen Honlapot akkor Ön automatikusan elfogadja ezen módosításokat. A GE bármikor leállíthatja, módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Honlap bármely jellemzőjét, beleértve annak szolgáltatásait is. A GE bármilyen előzetes bejelentés vagy kötelezettség nélkül korlátozhat bizonyos jellemzőket és szolgáltatásokat, vagy korlátozhatja az Ön a Honlap egyes részeihez vagy egészéhez történő hozzáférését. A GE bármikor megszüntetheti a fentiekben biztosított engedélyt, jogosultságokat és licencet. Ebben az esetben Ön köteles azonnal megsemmisíteni a tulajdonában lévő érintett Dokumentumokat.

Nemzetközi felhasználók és jogválasztás

Jelen Honlapot a GE kezeli, működteti és felügyeli az Amerikai Egyesült Államok területén működő saját irodáiból. A GE nem garantálja, hogy a jelen Honlapon lévő dokumentumok helyénvalóak vagy használhatóak az Egyesült Államok területén kívül és olyan térségekben, ahol ezen tartalmak törvényellenesek, a hozzáférés tilos. Nem használhatja a Honlapot és nem exportálhatja az azon lévő Dokumentumokat, ha az sérti az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozását. Ha a Honlapot az Egyesült Államokon kívüli területről használja, akkor Ön felelős a helyi törvények betartásáért. Jelen használati feltételekre New York állam törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a helyi rendelkezésekre.

Jelen Megállapodás teljes megállapodásnak minősül a GE és Ön között a Honlap használatára vonatkozóan. A Honlap használatából származó bármilyen kereseti alapot a panasz vagy a kereseti alap felmerülése utáni egy (1) éven belül be kell nyújtania. Ha bármilyen okból egy illetékes joghatóság jelen megállapodás bármely feltételét vagy annak egy részét érvényesíthetetlennek ítéli, akkor azt a feltételt, a Megállapodás szándékának megfelelően, a maximálisan megengedhető mértékben kell alkalmazni, míg a Megállapodás többi része továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

Szerzői jogi és védjegyinformációk

A GE, a GE monogram, az imagination at work, az ecomagination és minden egyéb védjegy tulajdonosa vagy jogos felhasználója a General Electric Company és annak leányvállalatai, kivéve, ha azt másképpen tüntetik fel. Minden egyéb márkanév, terméknév vagy védjegy annak jogos tulajdonosához tartozik. Az Adobe®, az Acrobat® és a Reader® az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. További információkért látogasson el a http://www.adobe.com oldalra.

Az Autodesk® és a DWF® az Autodesk, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. További információkért látogasson el a http://www.autodesk.com oldalra.

A Macromedia® és a Flash® a Macromedia, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. További információkért látogasson el a http://www.macromedia.com oldalra.

A Microsoft®, a Word®, az Excel®, a PowerPoint® és a Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. További információkért látogasson el a http://www.microsoft.com oldalra.

A WinZip® a WinZip International LLC bejegyzett védjegye. További információkért látogasson el a http://www.winzip.com oldalra.