skip to main content

Urapolku

Lisätietoa avoimista työpaikoista GE:llä löydät täältä: www.ge.com/careers

GE:llä on suuria suunnitelmia, mutta ne yksin eivät riitä. Toimimme eettisesti, vastuullisesti ja vaatimusten mukaisesti. Tämä on houkutellut yhtiömme palvelukseen ainutlaatuisen joukon ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet rakentamaan parempaa yhtiötä ja parempaa maailmaa joka päivä.

GE noudattaa yhteiskuntavastuun suhteen samaa kurinalaisuutta, strategiaa ja vastuullisuutta, joita noudatamme kaikessa muussakin toiminnassamme. Sitoutumisemme meitä ympäröivään yhteisöön näkyy useissa eri hankkeissamme - esimerkiksi asiakas- ja tavarantoimittajasuhteissamme, sijoittajasuhteissamme sekä suhtautumisessamme yhteiskunnallisiin asioihin.

GE:n työntekijät voivat työajallaan tehdä vapaaehtoistyötä GE Volunteers -ohjelman puitteissa. Suomessa GE tekee yhteistyötä mm. Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa. NY pyrkii lisäämään nuorten yrittäjyysasennetta, taloudenhallintaa ja työelämätaitoja. GE:läiset ovat osallistuneet NY:n toimintaan muun muassa toimimalla neuvonantajina NY:n Vuosi yrittäjänä -leireillä.

Tutustu uusimpaan yhteiskuntaraporttiimme ja niihin asioihin, joita GE tekee parantaakseen maailmaa. http://www.gesustainability.com/

Kulttuurimme

GE on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii yli sadassa maassa. Siksi kulttuurien monimuotoisuus on osa arkeamme. Meille on tärkeää, että kaikille työntekijöillämme on taustastaan ja työskentelypaikastaan riippumaton mahdollisuus menestyä ja edetä urallaan. Eri GE-maita yhdistää työskentelykulttuurimme. Sitä voi kuvata kolmella sanalla: vastuullinen, rehellinen ja luova. Meillä voit kehittää itseäsi sekä yritystämme ja samalla luoda uraa. Otimme vuonna 2014 käyttöön ns. GE Beliefsit. Ne kuvaavat tiivistetysti asioita, joihin me uskomme.

Näitä ovat:

  • Customers Determine Our Success
  • Stay Lean to Go Fast
  • Empower and Inspire Each Other
  • Learn and Adapt to Win
  • Deliver Results in an Uncertain World

Uskomme vahvasti, että menestyksemme riippuu asiakkaistamme. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, mutta teemme parhaamme saavuttaaksemme tavoitteemme siitä huolimatta. Haluamme olla nopeita ja ketteriä ja oppia koko ajan uutta. Uskomme vahvasti myös vastuun antamisen inspiroivaan voimaan.

Työympäristö

Työympäristöllä on tärkeä rooli työntekijän menestykselle. Työympäristö koostuu henkisistä ja fyysisistä elementeistä. GE:llä panostamme molempiin: toimintatapamme ja järjestelmämme sekä työskentelytilamme on rakennettu siten, että ne kannustavat yhteistyöhön ja avoimeen tiedonkulkuun.

Yhteistyön ja avoimuuden ohella kiinnitämme erityistä huomiota työntekijöidemme hyvinvointiin. Health Ahead -ohjelma on oleellinen osa GE:tä. Kaikille työntekijöillemme ja heidän perheilleen suunnatun ohjelman tarkoituksena on tarjota eväitä, neuvoja ja konkreettisia työkaluja hyvään elämään. Health Ahead -ohjelman puitteissa kampuksellamme järjestetään mm. henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, stressinhallintaan ja terveellisiin elämäntapoihin keskittyä luentoja sekä hauskoja liikuntatapahtumia. Työntekijöidensä  liikunta- ja kulttuuriharrastuksia GE tukee sportti- ja kulttuuripassilla eli ns. sähköisellä liikunta-/kulttuurisetelillä.

Opiskelijoille

Tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia niin uransa alkutaipaleella oleville osaajille kuin kokeneemmille konkareille. Olitpa urasi alkumetreillä tai valmis seuraavaan askeleeseen, GE tarjoaa sinulle erinomaisen työskentely-ympäristön ja loistavan mahdollisuuden tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Helsingissä GE:llä työskentelee joka vuosi noin 50 harjoittelijaa. Tuotannossa työskentelee joka kesä myös kesätyöntekijöitä. Osa harjoittelijoista ja kesätyöntekijöistä työllistyy meillä pysyvästi.

Pääosa harjoittelijoistamme on teknisten ja kaupallisten alojen opiskelijoita. Harjoittelun myötä he pääsevät osallistumaan oikeisiin projekteihin ja saavat käytännönläheistä kokemusta ja suhteita, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Tarjolla olevat tehtävät riippuvat pitkälti opintoalasta sekä opintojen vaiheesta.

Lisätietoa harjoittelu- ja kesätyöpaikoista löydät täältä: ge.com/careers

Koulutukset

GE:n johtajuuskoulutusten tarkoitus on synnyttää uusia johtajia sekä kehittää kokeneista johtajista vielä parempia. Koulutukset keskittyvät osallistujien kehittämiseen valitulla osa-alueella, joita ovat esimerkiksi kaupalliset toiminnot, henkilöstöhallinto, informaatioteknologia, rahoitus tai viestintä. Valitsemme osallistujat tarkkaan ja laadimme koulutusohjelmat mahdollisimman kattaviksi ja käytännönläheisiksi.

Uran alkuvaiheessa oleville suunnatut johtajuuskoulutukset sisältävät monipuolisia tehtäviä ja mahdollisuuksia oppia sekä antoisaa yhteistyötä kollegoiden ja mentoreiden kanssa.

Kokeneille työntekijöille suunnatut johtajuuskoulutukset tarjoavat haastavia, strategisesti tärkeitä työtehtäviä, yhteistyötä ylimmän johdon kanssa, mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistasi, rakentaa kansainvälisiä suhteita.