skip to main content

Käyttöehdot

Oikeudelliset huomautukset

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen sivuston käyttöä.

Tämän verkkosivuston tarjoaa General Electric Company (GE), ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan tiedonhankkimistarkoituksiin. Käyttämällä sivustoa tai lataamalla aineistoa sivustolta sitoudut noudattamaan tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoa tai lataa aineistoa sivustolta.

Rajoitettu käyttöoikeus

GE antaa sinulle tämän Sopimuksen ehtojen puitteissa ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden vierailla sivustolla sen sisältämässä aineistossa ja käyttää ja katsoa sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Sitoudut siihen, että et häiritse tai yritä häiritä sivuston toimintaa millään tavalla.

GE antaa sinulle valtuudet tämän verkkosivuston (”Sivusto”) tietojen (”Aineisto”) katsomiseen ja lataamiseen ainoastaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöösi. Tämä valtuutus ei siirrä omistusoikeutta Aineistoon ja Aineiston kopioihin, ja sitä koskevat seuraavat rajoitukset: 1) sinun on säilytettävä kaikissa lataamissasi Aineiston kopioissa kaikki Aineiston sisältämät tekijänoikeushuomautukset ja muut omistajuushuomautukset; 2) et saa muokata Aineistoa millään tavoin tai toisintaa sitä tai näyttää sitä julkisesti, esittää, jaella tai muilla tavoin käyttää sitä mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ja 3) et saa siirtää Aineistoa kenellekään toiselle henkilölle, ellet anna hänelle tietoa näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteista ja ellei hän suostu noudattamaan niitä. Sitoudut noudattamaan kaikkia Sivustolla näkyviä lisärajoituksia, joita voidaan ajoittain päivittää. Tämä Sivusto, mukaan lukien Aineisto, on tekijänoikeuksien alainen ja sitä suojaavat maailmanlaajuisesti tekijänoikeuslait ja tekijänoikeussopimusten määräykset. Sitoudut tätä Sivustoa käyttäessäsi noudattamaan tekijänoikeuslakeja maailmanlaajuisesti ja estämään Aineiston luvattoman kopioimisen. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti annettuja oikeuksia GE ei anna sinulle mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia minkään patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien tai liikesalaisuustietojen suhteen.

Vastuuvapautus

AINEISTO SAATTAA SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA JA KIRJOITUSVIRHEITÄ. GE EI TAKAA AINEISTON TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MINKÄÄN SIVUSTOLLA NÄKYVIEN TAI SEN KAUTTA LEVITETTÄVIEN NEUVOJEN, MIELIPITEIDEN, LAUSUNTOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN LUOTETTAVUUTTA. HYVÄKSYT, ETTÄ JOS LUOTAT KYSEISIIN MIELIPITEISIIN, NEUVOIHIN, LAUSUNTOIHIN, MUISTIOIHIN TAI TIETOIHIN, TEET SEN TÄYSIN OMALLA RISKILLÄSI. GE PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN TÄYSIN OMAN HARKINTANSA MUKAAN KORJATA MITÄ TAHANSA VIRHEITÄ TAI PUUTTEITA MISSÄ TAHANSA SIVUSTON OSASSA. GE VOI TEHDÄ MITÄ TAHANSA MUITA MUUTOKSIA SIVUSTOLLE, AINEISTOON JA SIVUSTOLLA KUVATTUIHIN TUOTTEISIIN, OHJELMIIN, PALVELUIHIN TAI HINTOIHIN MILLOIN TAHANSA ASIASTA ILMOITTAMATTA.

TÄMÄ SIVUSTO, SIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT JA AINEISTO JA SIVUSTOLLA TARJOTTAVAT OHJELMISTOT TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI OLETETTUA VAKUUTUSTA TAI TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

Kolmansien osapuolten sivustot

GE voi tarjota sinulle käytön helpottamiseksi tällä Sivustolla linkkejä muiden tahojen ylläpitämille Verkkosivustoille. Käyttämällä kyseisiä sivustoja poistut tältä Sivustolta. Jos päätät vierailla jollakin linkitetyllä sivustolla, teet sen omalla riskilläsi ja on sinun vastuullasi käyttää kaikkia suojautumistoimenpiteitä viruksia tai muita tuhoisia aineksia vastaan. GE ei anna mitään takuita tai lausuntoja tai suosituksia koskien mitään linkitettyjä Verkkosivustoja tai niillä näkyvää tietoa tai mitään niillä kuvattuja tuotteita tai palveluita. Linkit eivät tarkoita, että GE tai tämä Sivusto tukisi tai suosittelisi mitään linkkien kautta löytyvää tavaramerkkiä, tuotenimeä, logoa tai tekijänoikeussymbolia, olisi niiden kanssa osakkuussuhteessa tai yhteistyössä tai olisi laillisesti valtuutettu käyttämään niitä tai että mikään linkitetty sivusto olisi laillisesti valtuutettu käyttämään GE:n tai minkään sen tytäryrityksen tavaramerkkiä, tuotenimeä, logoa tai tekijänoikeussymbolia.

Ulkoiset linkit Sivustolle

GE:ltä on hankittava kirjallinen hyväksyntä kaikille sellaisille linkeille, jotka eivät täytä seuraavia ehtoja: (i) linkki on pelkkä tekstilinkki, jossa lukee ainoastaan nimi ”General Electric Co.”; (ii) linkki osoittaa ainoastaan osoitteeseen www.ge.com, ei sen alasivuille, (iii) kun käyttäjä aktivoi linkin, se näyttää sivun koko näytöllä, täysin käytettävässä ja navigoitavassa selainikkunassa, ei ”kehyksessä” linkin sivustolla ja (iv) linkin ulkoasu, sijainti ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä kuvaa, että taho tai sen toiminta tai tuotteet olisivat yhteydessä GE:hen tai GE:n tukemia eivätkä ne saa vahingoittaa GE:n tai sen tytär- tai osakkuusyritysten nimeä tai tuotemerkkejä tai heikentää niiden liikearvoa (goodwill). GE hyväksyy edellä olevat ehdot täyttävät linkit. GE pidättää itsellään oikeuden kumota linkille antamansa hyväksynnän milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Antamasi tiedot

Kaikkia sellaisia GE:lle tämän Sivuston kautta antamia tietoja, joista sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, suojaavat tämän Sivuston yksityisyydensuojaperiaatteet. GE ei halua, että lähetät, eikä sinun tulisi lähettää mitään luottamuksellisia tai omisteisia tietoja GE:lle tämän Sivuston kautta. Hyväksyt, että mitään GE:lle antamia tai sinun puolestasi toimivien henkilöiden GE:lle antamia tietoja tai aineistoa ei pidetä luottamuksellisina tai omisteisina. Antamalla kyseisiä tietoja tai aineistoa GE:lle annat GE:lle rajoittamattoman, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, käyttömaksuttoman oikeuden käyttää, toisintaa, näyttää, esittää julkisesti, välittää ja levittää kyseisiä tietoja ja aineistoa ja hyväksyt lisäksi, että GE on vapaa käyttämään kaikkia ideoita, konsepteja tai tietotaitoa, jota sinä annat tai puolestasi toimivat henkilöt antavat GE:lle. Lisäksi hyväksyt, että GE ei halua sinun antavan GE:lle mitään tietoja tai aineistoa, jotka ovat loukkaavia, uhkaavia, sopimattomia, häiriköiviä tai muuten laittomia tai joihin sisältyy muiden omistamaa aineistoa ja takaat, että et tee niin.

Vahingonkorvausten rajoitus

GE TAI MIKÄÄN SEN TYTÄRYRITYS EI MISSÄÄN TILANTEISSA OLE VASTUUSSA MILLEKÄÄN TAHOLLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA VOITTOJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN JA TIETOJEN, OHJELMIEN TAI MUUN DATAN MENETYKSET TIETOJENKÄSITTELYJÄJESTELMÄSSÄSI), JOTKA LIITTYVÄT SIVUSTON TAI MINKÄÄN LINKITETYN VERKKOSIVUSTON SISÄLLÖN, AINEISTON TAI TOIMINTOJEN KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ NIITÄ, VAIKKA GE:LLE OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Muutokset

GE pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa mitä tahansa tämän Sopimuksen osia kokonaisuudessaan tai osittain milloin tahansa. Tämän Sopimuksen muutokset astuvat voimaan, kun ilmoitus kyseisistä muutoksista julkaistaan. Jos jatkat Sivuston käyttöä sen jälkeen, kun tämän Sopimuksen muutoksia on julkaistu, sinun tulkitaan hyväksyneen kyseiset muutokset.

GE voi milloin tahansa lopettaa, muuttaa, keskeyttää tai olla jatkamatta mitä tahansa GE-sivuston osia, mukaan lukien kaikkien Sivuston ominaisuuksien saatavuus. GE voi myös asettaa rajoituksia tietyille ominaisuuksille ja palveluille tai rajoittaa pääsyäsi koko Sivustoon tai sen osiin asiasta ilmoittamatta ja joutumatta siitä vastaamaan. GE voi päättää edellä annetun valtuutuksen, oikeudet ja käyttöoikeuden, ja mikäli GE toimii siten, sitoudut välittömästi tuhoamaan kaiken hallussasi oleva Aineiston.

Kansainväliset käyttäjät ja lainvalinta

Tätä sivustoa hallinnoi, operoi ja ylläpitää GE toimistoistaan Amerikan Yhdysvalloissa. GE ei esitä, että tämän sivuston aineisto on sopivaa tai käytettävissä Yhdysvaltain ulkopuolella, ja sivustolla ja aineistossa vieraileminen on kielletty alueilla, joissa niiden sisältö on lain vastaista. Et saa käyttää Sivustoa tai viedä maasta Aineistoa tavoilla, jotka rikkovat Yhdysvaltain vientilakeja ja -määräyksiä. Jos vierailet tällä Sivustolla Yhdysvaltain ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta. Näihin Ehtoihin sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja lukuun ottamatta niiden lakiristiriitoja koskevia osia.

Tämä Sopimus muodostaa koko sopimuksen GE:n ja sinun välillä koskien Sivuston käyttöäsi. Mahdollinen kanteesi koskien Sivuston käyttöäsi on kaikissa tapauksissa pantava vireille yhden (1) vuoden kuluessa saamisoikeuden tai kanteen perusteen syntymisestä Jos toimivaltaisen oikeustoimialueen tuomioistuin jostakin syystä katsoo, että jotakin Sopimuksen ehtoa tai sen osaa ei voida pakottaa täytäntöönpantavaksi, kyseistä ehtoa sovelletaan tämän Sopimuksen tarkoituksen mukaisesti niin suurelta osin kuin se on sallittua, ja Sopimus säilyy muilta osin täysin voimassa.

GE, GE-monogrammi, imagination at work, ecomagination ja kaikki muut tavaramerkit, ellei toisin ilmoiteta, ovat General Electric Companyn ja sen tytäryritysten omistamia tai lisensoimia. Kaikki muut kauppamerkit, tuotenimet tai tavaramerkit kuuluvat kukin omistajilleen.

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot

Adobe®, Acrobat® ja Reader® ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Jos haluat lisätietoja, katso http://www.adobe.com.

Autodesk® ja DWF® ovat Autodesk, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Jos haluat lisätietoja, katso http://www.autodesk.com.

Macromedia® ja Flash® ovat Macromedia, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityja tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Jos haluat lisätietoja, katso http://www.macromedia.com.

Microsoft®, Word®, Excel®, PowerPoint® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Jos haluat lisätietoja, katso http://www.microsoft.com.

WinZip® on WinZip International LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Jos haluat lisätietoja, katso http://www.winzip.com.