skip to main content
Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

GE noudattaa yhteiskuntavastuun suhteen samaa kurinalaisuutta, strategiaa ja vastuullisuutta, joita noudatamme kaikessa muussakin toiminnassamme. Sitoutumisemme meitä ympäröivään yhteisöön näkyy useissa eri hankkeissamme - esimerkiksi asiakas- ja tavarantoimittajasuhteissamme, sijoittajasuhteissamme sekä suhtautumisessamme yhteiskunnallisiin asioihin.

GE:n työntekijät voivat työajallaan tehdä vapaaehtoistyötä GE Volunteers -ohjelman puitteissa. Suomessa GE tekee yhteistyötä mm. Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa. NY pyrkii lisäämään nuorten yrittäjyysasennetta, taloudenhallintaa ja työelämätaitoja. GE:läiset ovat osallistuneet NY:n toimintaan muun muassa toimimalla neuvonantajina NY:n Vuosi yrittäjänä -leireillä.

Tutustu uusimpaan yhteiskuntaraporttiimme ja niihin asioihin, joita GE tekee parantaakseen maailmaa.