GE Capital

Karta kredytowa GE Money

GE Capital obejmuje m.in. segment Global Banking, w skład którego wchodzi Bank BPH. Oferuje on sprawdzone i elastyczne rozwiązania finansowe klientom w 25 krajach świata. Od kart kredytowych i kredytów gotówkowych po finansowanie zakupu samochodów, produkty oszczędnościowe i inne nowoczesne produkty finansowe. GE Capital Global Banking od lat skutecznie pomaga swoim klientom i partnerom w osiąganiu celów biznesowych i realizacji marzeń. Global Banking jest częścią GE Capital, finansowej części korporacji General Electric. General Electric oferuje szerokie spektrum produktów i usług klientom i firmom na całym świecie

Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz Klientom korporacyjnych. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne, konta osobiste, rachunki oszczędnościowe i depozytowe oraz karty kredytowe. Bank BPH prowadzi również działalność w zakresie zintegrowanych usług maklerskich, bankowości skarbowej oraz zarządzania aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI. Klienci Banku mogą korzystać z sieci ponad 300 oddziałów własnych, a także placówek partnerskich i agencji uniwersalnych, jak również z nowoczesnej bankowości internetowej oraz telefonicznej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat, a jego dzisiejszy kształt jest wynikiem niedawnego połączenia z GE Money Bankiem. Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Kraków, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Gdańsku i Krakowie.