Nederlands
English
New Image
Zoeken
GE imagination at work Nederland

GE in partnerschap met de Haven van Rotterdam

GE oplossingen voor havens

GE is vastbesloten zijn bijdrage te leveren om de negatieve milieu-impact van havens op hun omgeving te keren. GE biedt hiervoor een brede waaier van “ecomagination”-producten en -oplossingen, specifiek afgestemd op de uitdagingen van de haven.

Deze oplossingen strekken zich uit van energie-efficiënte stroomopwekking (inclusief wind- en zonne-energie, oplossingen voor opwaardering van afval) en "smart grid"-technologieën (inclusief oplossingen om de ontplooiing van EV-infrastructuur te versnellen) tot energie-efficiënte oplossingen voor de bouw, geavanceerde systemen voor hergebruik van afvalwater en financieringsoplossingen die onze klanten helpen om duurzame infrastructuur te bouwen.

Klik hier voor meer informatie over GE-oplossingen voor havens.

Rotterdam behoort tot de grootste havens van Europa. Voor Rotterdam is het precies daarom essentieel te ijveren voor een verminderde CO2-uitstoot. Met het oog op deze inspanning, en in overeenstemming met de ambitieuze milieudoelstellingen van de EU, heeft de haven het Rotterdam Climate Initiative in het leven geroepen. Het gaat om een agressieve opzet om de CO2-uitstoot tegen 2025 te halveren. GE ondersteunt het initiatief en heeft zopas het bijbehorende Sustainability Charter ondertekend.

GE werkt samen met de haven, de stad en lokale ondernemingen om meer en stevige partnerschappen te smeden, en om innovatie en technologie aan te reiken die moeten helpen de uitdagingen van Rotterdam tot een goed einde te brengen.

Vanuit dit perspectief heeft GE in februari 2010 met de haven een Memorandum of Understanding ondertekend dat focust op de ontplooiing van GE’s "ecomagination"-technologieën voor de vermindering van uitstoot, de verbetering van energie-efficiëntie en de verbetering van waterbeheer. De eerste actie van dit MOU omvatte de oprichting van een "smart grid"-proefproject (slim energienet) in de haven, bij het Distripark van de Maasvlakte.